» משפחה » להסדיר כל מה שאפשר לפני החתונה

להסדיר כל מה שאפשר לפני החתונה

 היום לא מתחתנים לפני שמסדירים את יחסי הממון כך שבלי הסכם ממון לא כדאי להמשיך

לפי החוק, בני זוג הם בעלי חובות וזכויות אחד כלפי השני גם בענייני ממון. רכוש משותף, רכוש שצברו לפני תחילת היחסים, חשבונות משותפים או נפרדים, רווחים והפסדים, חובות והלוואות, משכנתה ונכסים, כולל פנסיה, קרנות וחשבונות חיסכון שונים, כל אלה חלק מהרכוש שאדם צובר בחיים שלו ובני זוג שנדרשים למאמץ פיננסי משותף על מנת לבנות את ביתם ומשפחתם על אחת כמה וכמה. בהסכם הממון שמסדיר את מה שנהוג ומוסכם ביניהם על חלוקת כל הרכוש הזה במקרה של פרידה, מסבירים ומחלקים את הרכוש לפי מה שהוחלט. הסכם ממון הוא הכרחי וכדאי מאוד לחתום עליו לפני שמתחילים בחיים המשותפים, כך נמנעות אי הבנות ואי נעימויות באשר לרכוש ולכספים המשותפים במקרה של משבר.

ניסוח משפטי

הסכם הממון הרגיל מנוסח על ידי עורכי דין המכירים יפה מוד את התחום ומציעים מניסיונם הרב כיצד לכתוב אותו. בעת עריכת הסכם ממון יש לקחת בחשבון מרכיבים שונים, וככל שהזוג מבוגר יותר ויש עניינים פיננסיים סבוכים יותר כך כדאי להסדיר זאת לפני כן. ההבדלים בסגנון החיים של כל אדם גורים לכך שגישתם שונה גם בעניין הכספים והרכוש, וכדי להבהיר מה צפוי ומה עוד נותר להם לעשות כדי להמשיך לחיות בצורה נעימה וחסרת לחצים ומתחים כלכליים בעתיד, כדאי להסדיר זאת מראש. כך, לא יהיו אי הבנות בזמן גירושים. במיוחד כאשר יש פער כלכלי ניכר בין הצדדים וזה כבר אינו מובן מאליו שצד אחד יישא בנטל כל חייו אם זה לא מה שציפה לו.

חלוקה שונה מהחוק

הסכם ממון מחלק את הרכוש בדרך שאינה חייבת להיות לפי מה שהחוק בעניין זה מחייב. בגלל זה הוא חשוב כל כך. אם יש חלוקה אחרת מאשר החלוקה השוויונית שהחוק מחייב בין בני הזוג יש לוודא שבהסכם הממון זה יבוא לידי ביטוי. אם יש צד פעיל יותר בחיי הזוג מבחינה כלכלית והערך הכספי של תרומתו גדול יותר, סביר להניח שזה יקבל ביטוי בזמן הפרדת הכוחות וחלוקת הרכוש. כשאחד מבני הזוג מגיע לחיים המשותפים עם רכוש גדול יותר יש לוודא שייצא עם כל רכושו לאחר החיים המשותפים במקרה של משבר.