» ביטוח » ביטוח דירה שכורה זמנית

ביטוח דירה שכורה זמנית

שכירות היא פתרון מגורים זמני, לעתים דירה שכורה תלווה אותנו למשך כמה שנים ולעתים למשך כמה חודשים או כמה שבועות בלבד. ההמלצה שלנו היא ביטוח דירה שכורה לכל חוזה שכירות ארוך טווח או קצר. בכדי להגן על הנכס ועל עצמכם מפני תביעות כספיות עליכם להקפיד לבטח כל דירה אותה אתם שוכרים בביטוח מתאים.

מי אחראי לרכוש את הביטוח?

ביטוח דירה שכורה רוכשים לרוב הדיירים בדירה, המקרים היחידים בהם תוכלו לוותר על רכישת פוליסת ביטוח הם מקרים בהם בעל הדירה רכש פוליסת ביטוח מבנה וציין גם את שמכם באופן מפורש בפוליסת הביטוח. יהיו מקרים בהם חוזה הדירה קובע מי האחראי לביטוח הדירה, שימו לב, אם חוזה השכירות אינו מתייחס לפוליסת ביטוח דירה שכורה אין משמעות הדבר כי אתם פטורים מרכישת ביטוח.

ביטוח מבנה

הסעיף החשוב ביותר בכל ביטוח דירה שכורה הוא ביטוח המבנה, סעיף זה מעניק לכם כיסוי לכל נזק אשר נגרם למבנה במהלך תקופת השכירות. כך למשל, מכסה ביטוח דירה שכורה נזקים הנגרים לצנרת, נזקים הנגרמים לדירת השכנים בעקבות רטיבות, נזקי אש ועוד.

ביטוח תכולה

סעיף זה מגן על הרכוש של בעל הדירה במידה ויש כזה בדירה ועל הרכוש של הדיירים. שימו לב, פוליסת ביטוח דירה שכורה לא ניתן יהיה להעביר מדירה לדירה מבלי להתאים את הפוליסה לשווי הרכוש בדירה החדשה. בכל מעבר דירה יש לעדכן את חברת הביטוח.

האם ביטוח של בעל הדירה מכסה גם את הדיירים?

 

אם בעל הדירה מחזיק בפוליסת ביטוח מבנה הוא יוכל לקבל פיצוי במקרה של נזקים הנגרמים למבנה. הפוליסה הזו מכסה גם אתכם כדיירים רק כאשר הפוליסה מציינת זאת באופן מפורש. מקרים בהם הפוליסה אינה מציינת בפירוש כי גם אתם כדיירים מכוסים אינה מכסה אתכם.