» משפט » הרשעה או אי הרשעה בתיק פלילי

הרשעה או אי הרשעה בתיק פלילי

הרשעה או אי הרשעה בתיק פלילי

מאמר זה הינו פרי עטו של משרד עורכי דין אדי אבינועם, עורך דין פלילי במרכז.

מי הנאשם בבית המשפט בכתב אישום, בעקבות תיק פלילי שנפתח לו הוא אינו המאושר באדם, בלשון המעטה.

אף אדם לא שש להגיע לבית המשפט ולהתדיין בערכאות משפטיות. קל וחומר וכל שכן כשמדובר במי שנכפה עליו תיק פלילי בדמות כתב אישום ונאלץ להתדיין בבית המשפט.

בצד התוצאות העונשיות לצד קביעת בית המשפט אף ולכשיורשע הנאשם בכתב האישום שהוגש נגדו עלול הנאשם אף להיות מוכתם בכתם ההרשעה בפלילים.

הרשעה בעבירה פלילית גוררת אחריה רישום פלילי המופיע בהעתק המרשם הפלילי כנגד אותו נאשם ותלווה אותו שנים רבות. השפעותיה והשלכותיה של ההרשעה הפלילית עלולות להיות קשות ומכאיבות בדמות פגיעה בעיסוק עכשווי או עתידי לאותו נאשם ואף למנוע מאותו נאשם להיות בעל מקצוע מסויים. כך למשל מי המורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון, יש ויהיה מנוע הוא מלעבוד במערכת החינוך (לשמש כמורה למשל), לקבל רשיון לעיסוק בחשמל, לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית, עורך דין או רואה חשבון והרשימה עוד ארוכה.

דרך המלך, כך נקבע בשורה של פסקי דין רבים, משנקבע שנאשם בתיק פלילי ביצע עבירה,דינו הרשעה.

ברם, בהתקיים תנאים מסויימים ניתן יהיה לסיים עניינו של נאשם בקביעה שאומנם ביצע הוא העבירה הפלילית, אך ללא הרשעה.

ההבדל בין סיום תיק פלילי באי הרשעה להבדיל מסיומו בהרשעה הוא הבדל תהומי.

מי אשר עניינו מסתיים באי הרשעה לא "זוכה" לאותו כתם שבו מוכתם המורשע בפלילים, כאשר עצם קביעת ביצוע העבירה מצידו יכול ויהיה גלוי לרשימה מצומצמת של גופים ומוסדות, וככלל לא יהיה מנוע הוא מלעסוק או מלהיות בעל מקצוע במרבית המקצועות והעיסוקים האפשריים.

פסק הדין המנחה של בית המשפט העליון אשר התווה הקריטריונים לבחינת אפשרות סיום התיק הפלילי באי הרשעה הינו פס"ד כתב;

ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, לפיו כעיקרון ניתן יהיה לסיים תיקו של נאשם באי הרשעה בהתקיימות 2 תנאים מצטברים:

 

1. ההרשעה עלולה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם.

 

2. סוג העבירה בה הואשם הנאשם מאפשרת לוותר בנסיבות המקרה המסויים

    על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.

 

    משמגיע נאשם עם כתב אישום לטיפולו של עו"ד פלילי המאבחן סכנה של

    ממש כי הנאשם עלול לאבד את רשיון מקצועו/מקום עיסוקו או שלא יוכל

    לעסוק בעתיד במקצוע או עיסוק עליו חלם כל חייו, בין יתר קווי הפעולה

    אותם יבחן עורך הדין הפלילי יהיה קו לפיו ימוזער הנזק ככל שניתן בהתאם

    לנסיבות המקרה והנאשם הספציפי, תוך חתירה לסיום התיק הפלילי בנזק

    מינימלי לרבות אי הרשעה (ככל שיש אשמה במעשיו של הנאשם כמובן).

 

מאמר זה הינו פרי עטו של משרד עורכי דין אדי אבינועם, עו"ד פלילי.

אין במאמר זה כדי להוות ייעוץ או תחליף לייעוץ משפטי.