» ביטוח » מי אחראי לתקן נזקים בדירה שכורה

מי אחראי לתקן נזקים בדירה שכורה

גם אם הקפדתם מאוד לשכור דירה במצב תקין ייתכנו מקרים בהם במהלך תקופת השכירות יתעוררו ליקויים, יתגלו פגמים ואתם תתבקשו לעמוד מול בעל הדירה בבקשה לתיקון הליקויים בכדי להמשיך ליהנות מתנאי מגורים הולמים. אם יש לבעל הדירה ביטוח דירה שכורה הוא יבדוק מיד האם התיקונים הדרושים נכללים תחת הכיסויים של הפוליסה. אם יש לכם ביטוח דירה שכורה תוכלו לבדוק בעצמכם האם הפוליסה מכסה את הנזקים.

האם בעל הדירה חייב לתקן את הפגמים בדירה?

לרוב מקובל לקבוע מראש מיהו הגורם האחראי לתיקון פגמים וליקויים בדירה בחוזה השכירות. חוזה סטנדרטי יקבע כי נזקים הנגרמים תוך שימוש סביר בנכס ותוך בלאי טבעי יהיו באחריות של בעל הנכס. מקרים בהם מדובר בנזקים אותם גרם השוכר האחריות לתיקון חלה עליו. קיימים מקרים בהם הנזקים הנגרמים לדירה הם באחריות השוכר ולכן ישנה המלצה על רכישת ביטוח דירה שכורה גם לשוכר וגם למשכיר.

מי אחראי לתקן נזקי רטיבות?

על פי חוק השכירות כל ליקוי בדרה המגביל שימוש תקין בנכס המושכר יתוקן על ידי בעל הנכס כאשר מדובר בבלאי טבעי. כדאי לציין מראש בחוזה השכירות אלו ליקויים נמצאים תחת אחריות בעל הנכס וכמה מהר הוא מחויב לספק את שירותי התיקונים. כאשר סעיף זה אינו נכלל בחוזה השכירות חשוב יהיה להוסיף אותו ולדרוש מבעל הנכס התחייבות לתיקון הנזקים בתוך זמן סביר.

נזקי רטיבות נגרמים לרוב כתוצאה של בלאי טבעי בצנרת או שימוש סביר, לכן הם מטופלים על ידי בעל הנכס. רק במקרים מועטים בהם נזקי הרטיבות נגרמו באשמת הדיירים בדירה האחריות לתיקון הנזקים חלה עליהם. נדגיש כי החוק קובע כי על השוכרים להודיע למשכיר על קיום הפגמים והנזקים המגבילים את השימוש בנכס בהקדם.