» מימון » חוק חובת חיסכון פנסיה בישראל

חוק חובת חיסכון פנסיה בישראל

החל משנת 2008 ישנו חוק בישראל הקובע כי כל עובד חייב בחיסכון פנסיה לטווח ארוך. המעסיק מחויב על פי חוק להפריש בכל חודש חלק משכרו של העובד אל קרן הפנסיה תוך תוספת של סכום נוסף אותו המעסיק מפריש לקרן החיסכון. כך נוצר מצב בו כלל העובדים השכירים בישראל מחויבים בניהול של קרנות פנסיה או חיסכון לטווח ארוך.

מדוע נחקק החוק?

העלייה בתוחלת החיים הביאה למצב בו המדינה מתקשה לממן תשלומי ביטוח לאומי הולמים בעבור בני הגיל השלישי. ללא חיסכון פנסיה המדינה אינה מסוגלת להבטיח קיום ראוי לקשישים. החוק נועד להבטיח כי רוב העובדים השכירים יגיעו לגיל הפרישה עם סכום כסף משלהם בקופת חיסכון, סכום כסף אותו יוכלו לקבל בתשלום חודשי של קצבה. החוק נחקק מתוך דאגה לכלכל אותנו לאחר גיל הפרישה.

כדאי לדעת, כלל המעסיקים מחויבים בהפרשות לקרן פנסיה. גם כאשר מדובר בעבודת סטודנטים או עבודת מלצרות, המעסיק מחויב בהפרשת סכומים לקרן הפנסיה וכך גם העובד. לא ניתן לבטל את ההפרשות לחיסכון, העובד אינו רשאי לוותר על קרן הפנסיה מיוזמתו או בכלל.

מה הקשר בין חוק הפנסיה לבין איתור כספים אבודים על שמי?

חבלי הלידה של חוק הפנסיה הביאו למצב בו חברות הביטוח מחזיקות בחשבונות חיסכון קטנים רבים , חשבונות לא פעילים. אלו הם חשבונות אותם פתחו מעסיקים בעבור עובדים שעזבו את מקום העבודה לאחר כמה חודשים או פתחו במקום עבודה חדש חשבון חיסכון חדש מבלי לאחד אותו עם החשבון הקיים.

 

אני אישית ביצעתי איתור כספים אבודים על שמי והצלחתי למצוא עוד 2 חשבונות חיסכון קטנים שלא ידעתי על קיומם. היו אלו כספים אבודים על שמי בתוך חיסכון פנסיה שהוקם בעבורי בתקופה בה הייתי סטודנט למדעי המחשב ועבדתי בתחום האבטחה.