» משפט » דיני משפחה » לבטל או להפחית את דמי המזונות

לבטל או להפחית את דמי המזונות

לא מעט הורים(אבות) פונים בבקשה להפחתה של דמי המזונות וחלק אף מבקש לבטלם לחלוטין.

בקשות מסוג זה יכולות להישמע כמו סוג של ניסיון התחמקות מביצוע של תשלום כפי שמגיע לכל ילד לפי החוק העברי, אך אם נבחן כל מקרה לגופו נראה כי גם לאבות יכולות להיות סיבות אמיתיות, ולא תירוצים לבקשות מעין אלה.

 

ביטול דמי מזונות

 

מקרים של ביטול דמי מזונות ילדים לא יתקבלו בבית המשפט כל עוד הילדים של האב המבקש ביטול זה הינם מתחת לגיל 15.

מכאן ניתן להבין כי אישור בקשה כזאת הינו עניין נדיר ואינו מתרחש חדשות לפרקים בבית המשפט לענייני משפחה.

הפעמים היחידות בהן נתקבלה בקשה זו היו כתוצאה מהיות הילד סרבן/סרבנית כאשר היו ניסיונות של האב לשמירה על קשר, למרות כל אלה הילד ממשיך להתנהג בצורה מרדנית ובוטה כלפי האב.

כמובן שהמקרים אשר אושרו היו לאחר שבית המשט בחן את המקרה בקפידה ראה כי ביטול דמי המזונות לילד אינו פוגעים בצרכים הבסיסיים שלו.

 

הפחתת דמי מזונות

 

ישנם מקרים בהם בוצעה הפחתה של דמי מזונות עבור האב לאחר שנבחנן בצורה מפורטת המצב הכולל של המשפחה אל מול היכולת של האב לעמוד בתשלומים אלה.

כך למשל ישנם מקרים בהם נולדו להורים הגרושים ילדים נוספים מבני זוג חדשים, יכול להיות כי ההכנסות של האישה גדלו בצורה משמעותית או שהמצב הכלכלי של האב הגרוש הוחרף בצורה דרסטית לאחר פשיטת רגל או בעקבות מחלה קשה בה לקה וכעת הוא אינו יכול לעבוד ונמצא לרוב בטיפולים רפואיים שעולים לו הון תועפות.

 

 

אם חלו שינויים דרסטיים מסוגים כאלה ואחרים במצב המשפחתי הכולל, והאב לא יכול היה לצפות אותם, בית המשפט ידון בעניין בכובד ראש ורק לאחר וידוא כי המצב לא בא על חשבונם של רווחת הילדים יכול לפסוק הפחתה של מזונות ילדים אלו עבור האב.

אודות שרון קורן