» עסקים » רישיון עסק – מה זה בכלל

רישיון עסק – מה זה בכלל

בתי עסק, אולמות אירועים, חברות ענקות כולן זקוקות לקבלת רישיון עסק על מנת שיכולו לפעול על פי החוק בישראל

נתחיל עם הגדרה יבשה של המונח רישיון עסק –  מדובר בקבלת היתר, מטעם הרשות המוסמכת, בישראל רשות זו הינה שר הפנים, לטובת תפעול שוטף של העסק וזאת תוך כדי עמידה בתנאים הקבועים בחוק. בישראל, שר הפנים, הוסמך על פי חוק רישוי עסקים משנת 1968, והוא אחראי על מתן היתרים לבתי עסק בין אם מדובר בהיתרים זמנים או קבועים.

תהליך בקשת רישיון עסק הינו תהליך מורכב וידוע לכולם, השלב הראשון הינו קבלת מידע מקדים על כל הדרישות הקיימות בחוק, לטובת קבלת רישיון עסק, בשלב זה יש לשלם אגרה לטובת קבלת המידע, הרשות המקומית מחויבת להעביר מידע זה עד 30 יום ממועד הבקשה. לאחר קבלת כל המידע ניתן להגיש בקשה רשמית על גבי מסמך המיועד לכך, במסמך זה עליכם לצרף את כל התוכנית של בית העסק ואישור כי שילמתם את האגרה הנדרשת. לאחר הגשת המסמכים לרשות יש 21 יום להחליט האם היא מקבלת את הבקשה שלכם או דוחה אותה, במידה והבקשה נדחת על הרשות לספק הסבר מפורט בכתב עם כל הליקויים הקיימים.

כיום, בתי עסק יכולים לקבל רישיון עסק זמני או קבוע. סוג הרישיון נקבע על ידי רשות העסקים והוא בהתאם לסוג העסק. רישיון זמני מוענק בדרך כלל לעסקים אשר הינם לתקופה מסוימת וידועה מראש. רישיון עסק תקופתי- רישיון זה הינו הנפוץ ביותר, ועל בית העסק להאריך את הרישיון לפני מועד פקיעת רישיון העסק. במקרים מסוימים ישנם בתי עסק המקבלים רישיון עסק לצמיתות, רישיון מסוג זה ניתן לראות בדרך כלל במפעלים שבם אופי העבודה קבוע.

גן אירועים

 

לא אחת שמענו על זוגות שהחליטו להתעלם מההמלצות המוכרות לכולנו, ולסגור אירוע בגן אירועים הפועל ללא רישיון עסק. זוגות אלו לוקחים סיכון עצום, שיגלו זמן קצר לפני האירוע שלהם כי אותו גן אירועים נסגר על הרשויות כי פעל ללא רישיון עסק על פי החוק בישראל. 

אודות ארנון פרידר